دانلود کمیک Avengers No Road Home-2019 (قسمت چهارم)

در روزگاران نه چندان دور زمین توسط دو موجود آسمانی بنام های گرندمستر و چلنجر دزدیده شد تا به عنوان زمین شطرنج از آن استفاده کنند. اگرچه پس از آن زمین به حالت قبلی خود بازگشت ولی الهه شب نیکس از زندانی که زئوس او و چهار فرزند مرگبارش را زندانی کرده بود، آزاد شد.
دختر گرند مستر، وییجر، شاهد سلاخی اهالی المپوس توسط نیکس بود و تیمی از انتقام جویان را برای مقابله با او دور خود جمع کرد، ولی آنها بسرعت مغلوبه شدند. وییجر با ازخودگذشتگی گروهی از انتقام جویان را فرستاد تا تکه ای از منبع قدرت نیکس را از شهر آمنی پوتنس بدست آورد. شهر آمنی پوتنس مرکز تمامی علوم بود. گروه دیگر مأمور شد تا در قلمرو کابوس از دسترسی هیپنوس به تکه پنهان جلوگیری کند.
ولی چرا نیکس زندانی شده بود؟ و اینکه بدنبال چیست؟

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۴ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۵ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۶ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: