دانلود کمیک Avengers No Road Home-2019 (قسمت پنجم)

وییجر دختر گرندمستر از فاصله ای دور زمین را از نظر می گذراند که متوجه تهاجم نیکس، ملکه شب شد. او که به دلیل نقش زندانی شدن نیکس بدست زئوس و آینده زمین خود را مسئول می دانست انتقام جویان را به دور هم جمع کرد تا از دستیابی نیکس به تکه های روح خود که زئوس آن را تکه تکه کرده بود، جلوگیری کند. در قلمرو کابوس هاوک آی، هالک و راکت با هیپنوس بر سر یکی از تکه ها درگیر شده اند. ولی در شهر آمنی پوتنس وضعیت بدتر است و بقیه انتقام جویان با اپیت و دولوس (فرزندان نیکس) مقابله می کنند. این دو با استفاده از نیروی توهم آنها را در وحشت و اضطراب اسیر کرده اند و این در حالی است که نیکس یکی از تکه ها را به دست اورده است.

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۴ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۵ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۶ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: