دانلود کمیک Avengers No Road Home-2019 (قسمت هفتم)

دختر گرند مستر، وییجر، مشغول رصد کردن زمین بود که متوجه تهاجم خشونت بار نیکس الهه شب شد. او که خود را مسئول قتل عام کوه المپوس بدست نیکس و فرزندانش می دانس انتقام جویان را دعوت کرد که با پیدا کردن تکه های روح نیکس که توسط زئوس در تکه سنگ هایی قرار داده شده و در جهان پخش شده بودند، او را متوقف کند. هالک هیپنوس فرزند نیکس را کشت ولی اسکارلت ویچ قبل از اینکه نیکس دستش به یکی از تکه سنگ ها برسد آن را برداشت و از طریق پورتال وییجر به مقصدی دور گریخت. اسکارلت ویچ که بدست نیکس نابینا شده بود از بیابانی ناشناخته سر درآورد و به کونان بربر برخورد کرد. اکنون نیکس در شرف به دست آوردن تکه قدرت است ولی مانعی سر راه است. مونیکا با نیروی خورشیدی خودش…

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

 

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۴۱ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۴ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۵ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۶ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: