دانلود کمیک Avengers No Road Home-2019 (قسمت سوم)

در گذشته اي نه چندان دور زمين توسط دو موجود کهکشاني گرندمستر و چلنجر ربوده شد تا از آن به عنوان عرصه بازي شطرنج استفاده شود. گرندمستر حتي از دختر خود در قالب يکي از انتقام جويان در بازي استفاده کرد. وييجر يکي از انتقام جويان بود که مدت ها گم شده بود ودختر گرندمستر با استفاده از اين فرصت به عضويت انتقام جويان درآمد. او تحت تأثير انتقام جويان قرار گرفت و عليه پدر خود اقدام کرد و پايه گذار شکست چلنجر شد. پس از بازگشت وضعيت زمين به شرايط نرمال وييجر چلنجر را در نقطه اي دور از کهکشان زنداني کرد و از آن نقطه نيکس (الهه تاريکي) را ديد که از زندان گريخته و خدايان المپوس را از بين برده است. او که به دسيسه و نقش پدرش در آزادي او و دخالت در امور زمين شک دارد باري ديگر انتقام جويان را دور هم جمع مي کند. آنها تلاش کردند که در ويرانه هاي المپوس در برابر نيکس ايستادگي کنند. ولي از عهده اين الهه تاريکي بر نيامدند و وييجر مجبور شد تا انتقام جويان را به نقطه اي دور منتقل کند تا شايد خود بتواند تکه هاي مظاهر قدرت نيکس را پيدا کند. اين اتفاق بايد قبل از دسترسي فرزندان نيکس به اين تکه ها حاصل شود. ولي نيکس از کجا آمده؟ و بدنبال چيست؟ و چرا هاوک آي با حالتي مجروح در بيمارستان به هوش مي آيد و در حضور هالک جاودانه؟

 

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۵ مگابایت)

دانلود کمیک Avengers: No Road Home-2019 (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۶ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: