دانلود کمیک ونوم ۸ (۲۰۱۸) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

متوقف کردن اژدها باعث ایجاد محدودیت بسیاری برای ادی و سیمبیوت شد و شخصیت وصدای سیمبیوت از ونوم جدا شدند. حالا این موجود چیزی فراتر از یک موجود فرازمینی است که با ضمیرناخودآگاه ادی در تماس است. ادی که از همیشه تنهاتر شده بیهوش می شود و وقتی به هوش می آید خود را در آزمایشگاه سازنده می یابد.

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۸) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۸ مگابایت)

 

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۷ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: