دانلود کمیک ونوم ۱۵ (۲۰۱۹) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

پس از اینکه ملکیث (پادشاه الف های سیاه) با همکاری متحدان قدرتمند خود نه قلمرو را با خاک یکسان کرد، به میدگارد یعنی قلمرو آخر حمله کرد. پورتالی که او باز کرده بود از نیویورک حملات را رهبری می کرد. نیویورک به جولانگاه غول های یخی و الف های سیاه تبدیل شده بود. ادی که ارتباطش با سیمبیوت ونوم قطع شده یک سنگ رؤیا از یکی از جادوگران جنگی می گیرد. این اتفاق برای جک اولنترن هم افتاده و او قصد دارد تمام شهر را به آتش بکشد.

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۵ مگابایت)

 

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۲ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۲ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۰) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۹) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۸) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۸ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۷ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: