دانلود کمیک ونوم ۱۲ (۲۰۱۹) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

پس از درگیری با اژدهای سیمبیوتی صدا و موجودیت سیمبیوت از بین رفت و تنها بصورت ناخودآگاه ادراکات ادی را تحت تأثیر قرار می داد و ادی ناخواسته کارهایی را انجام می داد که درکی از آنها نداشت. یکی از آنها رفتن به خانه پدرش کارل براک بود که پس از آن دیدار ادی بر اثر آنچه فکر می کرد سرطان است از هوش رفت. وقتی به هوش آمد خود را در آزمایشگاه سازنده یافت. در آنجا سازنده تلاش کرد تا ادی را از سیمبیوت جدا کند. در جریان این فرآیند ادی متوجه شد که سیمبیوت او را فریب داده و او اصلاً سرطان نداشته. او همچنین فهمید که خواهر ندارد و پسری دارد که نامش دیلان است.

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۰) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۹) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۸) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۸ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۷ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: