دانلود کمیک ونوم ۱۰ (۲۰۱۹) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

وضعیت ادی رو به وخامت است. او اخیراً بدون اینکه بدانید خود را جلوی در خانه پدرش یافت. ادی با حالتی درمانده سعی کرد با پدرش حرف بزند ولی پدرش با خشم دست رد به سینه او زد و ناگهان سیمبیوت خفته به او حمله ور شد. ادی به سختی توانست سیمبیوت را کنترل کند و از آنجا فرار کرد و در کوچه ای پناه گرفت. در آنجا نوجوانی به او نزدیک شد و ادعا کرد که برادر ناتنی اوست.

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۰) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

 

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۹) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۸) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۸ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۷ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: