دانلود کمیک ونوم ۱۴ (۲۰۱۹) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

پادشاه الف های سیاه ملکیث به همراه متحدان قدرتمند خود پس از نابودی نه قلمرو به قلمرو آخر یعنی میدگارد حمله کرده اند. میدگارد آخرین قلمرو است که در مقابل آنها مقاومت می کند.

ملکیث دروازه ای به نیویورک باز کرده بود که ادی براک و پسرش دیلان بتازگی به آنجا رسیده بودند. الان غول های یخی و الف های سیاه خیابان ها را تسخیر کرده اند. یکی از جادوگران جنگی سنگ رؤیاها را به ادی می دهد که مدتی است از سیمبیوت خود جدا شده است. الان ادی باید با لشگریان ملکیث بجنگد که بتازگی جک اولنترن هم به آنها اضافه شده است.

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۲ مگابایت)

 

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۲ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۰) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۹) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۸) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۸ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۷ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: