دانلود کمیک ونوم ۱۳ (۲۰۱۹) به همراه ترجمه اختصاصی فارسی

ملکیث پادشاه الف های سیاه نه قلمرو از ده قلمرو رو نابود کرده و برای کامل کردن فتوحات خود به آخرین قلمرو یعنی میدگارد حمله کرده است. او دروازه ای به نیویورک باز کرد و تهاجم خودش را عملی کرد. الان غول های یخی و الف های سیاه در خیابان های نیویورک به قتل و غارت مشغولند و ادی و دیلان که تازه به نیویورک وارد شده اند باید سر خود را پاسسن بیندازند. چون رابطه ادی و سیمبیوت قطع شده است.

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۲ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۱۰) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۹ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۹ (قسمت ۹) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۸) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۸ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۷) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۶) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۵) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۱ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۶ مگابایت)

دانلود کمیک ونوم ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۷ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: