دانلود کمیک تونی استارک: آیرون من-۲۰۱۸ (قسمت ۱)

تونی استارک آیرون من است و همواره در حال تغییر. همواره در مرزهای تخیل و رؤیا قدم برداشته و همواره در حال تکامل است. او محدودیت نمی شناسد. در این شماره ها از کمیک ها با دن اسلات (اسپایدرمن) و والریو اشمیت (نگهبانان کهکشان) همراه خواهید شد تا به همراه قهرمان خودساخته مارول به اوج پرواز کنید. هم اکنون آینده را تجربه کنید. کمربندها راببندید!

دانلود کمیک تونی استارک: آیرون من ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۹ مگابایت)

 

امتیاز کاربران: