دانلود کمیک تولد دوباره بتمن ۲۰۱۶-۲۰۲۰

نقطه شروع داستان های بتمن (سری جدید) از اینجا کلیک می خورد. مرد تقویمی دستگاهی ساخته که دمای هوا و فصل ها را تغییر می دهد و شهر گاتهام را با خطر نابودی مواجه کرده است. آیا بتمن قادر است این دستگاه را از کار بیندازد؟

دانلود کمیک تولد دوباره بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۰۰) به حجم ۲۱ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۰۱) به حجم ۲۶ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن:تولد دوباره ۲۰۱۶ (قسمت ۲) به حجم ۳۴ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۳) به حجم ۲۶ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۴) به حجم ۲۴ مگابایت

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۵) به حجم ۲۹ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۶) به حجم ۲۸ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۷) به حجم ۱۸ مگابایت

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۸) به حجم ۲۹ مگابایت

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۹) به حجم ۲۰ مگابایت

 

 

دانلود کمیک بتمن ۲۰۱۶ (قسمت ۱۰) به حجم ۲۳ مگابایت

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: