دانلود کمیک تایتان ها (تولد دوباره) ۲۰۱۶

والی وست پس از سالها برای دیدن دوستان خود باز می گردد. ولی اتفاق عجیبی افتاده است. هیچکدام از اعضا گروه تایتان ها او را نمی شناسد. آیا نیروی سرعت مسبب اصلی این ماجراست؟

دانلود  تایتان ها تولدی دوباره ۲۰۱۶ (سرآغاز) به حجم ۳۲ مگابایت

دانلود  تایتان ها تولدی دوباره ۲۰۱۶ (قسمت ۱) به حجم ۲۹ مگابایت

 

دانلود  تایتان ها تولدی دوباره ۲۰۱۶ (قسمت ۲) به حجم ۳۵ مگابایت

 

دانلود  تایتان ها تولدی دوباره ۲۰۱۶ (قسمت ۳) به حجم ۳۶ مگابایت

 

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: