دانلود کمیک تایتان های نوجوان به کمپ می روند ۲۰۲۰

تایتان های نوجوان آماده رفتن به کمپ هستند ولی امسال مثل سال قبل نیست. یک نفر تالار عدالت را با ماده ای مذاب پر کرده است.

دانلود کمیک تایتان های نوجوان به کمپ می روند ۲۰۲۰ (قسمت ۱) به حجم ۲۰ مگابایت

 

 

دانلود قسمت ۲ به حجم ۴ مگابایت

(خط سیر این داستان کوتاه به خط اصلی داستان مرتبط نیست)

دانلود قسمت ۳ به حجم ۱۱ مگابایت

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: