دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت ۱-۱۱)

بلک کوادرنت یکی از بخش های استثنایی در فضای بیکران است. این محل مأمن فرقه سیاه است. در گذشته تایتان دیوانه حاکم آن سیاره محسوب می شد. ولی اکنون کوروس گلیم حاکم آنجا به شمار می رود.

دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت اول) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲

دانلود قسمت ۳

دانلود قسمت ۴

دانلود قسمت ۵

دانلود قسمت ۶

دانلود قسمت ۷

دانلود قسمت ۸

دانلود قسمت ۹

دانلود قسمت ۱۰

دانلود قسمت ۱۱

دانلود قسمت ۱۲

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: