دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی

کوروس گلیو که از غیبت ثانوس سوء استفاده کرده بود و به مسند ثانوس تکیه زده بود توسط ثانوس از بین رفت. پسر ثانوس که یکی از قربانیان ستم های ثانوس است،

گروهی را گردهم جمع کرده و نقشه مرگ ثانوس را در سر دارد. از طرفی ثانوس بر اثر بیماری ناعلاجی در شرف مرگ است و تنها تین و همراه اسرارآمیزش از این مسئله خبر دارند.

دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۱ مگابایت)

دانلود کمیک تانوس-۲۰۱۷ (قسمت اول) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: