دانلود کمیک بتمن و سلاطین تاریکی-۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی

کنکاش روانی بتمن توسط مترسک به تاریک ترین نقطه خود رسیده است. او بتمن را از شهر گاتهام جدا کرده و ذره ذره او را تحلیل می کند! تا زمانی که بتمن از کنترل مترسک خارج نشود نیروهای شرور شهر را خواهند بلعید.

دانلود کمیک بتمن و سلاطین وحشت ۲۰۱۸ (قسمت ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۷ مگابایت)

دانلود کمیک بتمن و سلاطین وحشت ۲۰۱۸ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۵ مگابایت)

دانلود کمیک بتمن و سلاطین وحشت ۲۰۱۸ (قسمت ۲) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۴ مگابایت)

دانلود کمیک بتمن و سلاطین وحشت ۲۰۱۸ (قسمت ۳) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۱۴ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: