دانلود کمیک بتمنی که می خندد (۲۰۱۹) با ترجمه اختصاصی فارسی

حوادث Dark Nights: Metal بروس وین را به لرزه انداخته و هم اکنون او باید با کابوس هایی که که از جهان های چندگانه سیاه ریشه گرفته روبرو شود. ولی اگرچه در کوهستان چلنجرز پلیدی پلیدی را بلعید ولی شوالیه سیاه هنوز شک های خود را دارد. او کشف می کند که بتمنی که می خندد نه تنها از جنگ با جوکر جان سالم به در برده بلکه نقشه ای پلید برای جهان های چندگانه دارد. نقشه ای شوم و آشنا. ولی وقتی بروس وین متوجه می شود که تنها راه متوقف کردن این مرد دیوانه کشتن اوست، می فهمد که کشتن او لقو قانون بتمن است که هرگز کسی را نکشته است…همان قانونی که این ابر شرور سیری ناپذیر را خلق کرده…بتمنی که می خندد!

دانلود کمیک بتمنی که می خندد ۲۰۱۹ (قسمت ۱) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۲۳ مگابایت)

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: