دانلود کمیک ایرو ۲۰۱۹

لی لینگ با در دست داشتن نیروی باد امپراطور آسمان هاست. ولی در زندگی زمینی او یک معمار است. رؤیای او ایجاد تعادل در تمامی شئونات زندگی است. او برای رسیدن به این نقطه از زندگی سخت جنگیده است. حال باید بین دو بعد زندگی خود تعادل ایجاد کند. دو بعدی که در حال فروپاشی هستند.

دانلود کمیک ایرو ۲۰۱۹ (قسمت ۱) به حجم ۱۲ مگابایت

 

 

دانلود کمیک ایرو ۲۰۱۹ (قسمت ۲) به حجم ۱۹ مگابایت

 

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: