دانلود کمیک انتقام جویان: آخرین میزبان -۲۰۱۸ (قسمت ۴)

انتقام جویان چگونه خواهند توانست گروهی از موجودات ۲۰۰۰ فوتی را که از هر نظر قدرتمند هستند و از نژاد سلستیال های سیاه شکست دهند؟ ثور و هالک در اعماق آزگارد قدیم بدنبال پاسخ این سؤال هستند. در این بین ما از اسرار ناگفته باستانی اودین و انتقام جویان باستانی آگاه می شویم.

دانلود کمیک انتقام جویان: آخرین میزبان ۲۰۱۸ (قسمت  ۴) با ترجمه اختصاصی فارسی (به حجم ۳۲ مگابایت)

 

 

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت اول

دسته بندی: کمیک های فارسی
امتیاز کاربران: