توضیحی بر مالتی ورس در اسپایدرمن: دور از خانه

این مقاله حاوی اسپویل است.

احتمال دارد که میستریو از بعدی دیگر در اسپایدرمن: دوراز خانه حضور نیافته باشد، ولی مالتی ورس (Multiverse) یا همان پدیده چند جهانی بخش بزرگی از دنیای سینمایی مارول است. کوئنتین بک به عنوان دانشمندی معرفی می شود که باید توقع داشته باشیم که از بعدی دیگر به این دنیا قدم نهاده باشد. او ادعا می کند که رد موجودات النتال را از زمینی که در آن بوده گرفته تا به این زمین برسد.

بنا به گفته های میستریو وقایعی که در انتقام جویان: پایان بازی روی داد به بافت واقعیت آسیب رسانده و دنیای  مارول را در معرض مالتی ورس قرار داده است. میستریو ادعا می کند که از زمین ۸۳۳ می آید. این زمین بعدی از واقعیت است که در آن اسپایدرمنی وجود ندارد. او در ادامه می گوید زمین ۸۳۳ به دست المنتال ها بخ غارت رفته و ویران شده است. او که قصد داشته جادوگر شود، رد المنتال ها را دنبال می کند تا به زمین ۶۱۶ برسد تا به آنها کمک کند از نابودی زمین خود جلوگیری کنند.
همه این مطالب در تریلر فیلم اسپایدرمن: دور از خانه فاش شد و در بین بینندگان شکاف بزرگی ایجاد کرد. خیلی ها بر این باور هستند که میستریو در دنیای کمیک یک منبع اطلاعاتی موثق ب حساب نمی آید و شروری است که همه او را با حقه های عجیبش می شناسند. بعضی دیگر بر این باور هستند که دنیای سینمایی مارول سالهاست برای پدیده مالتی ورس مقدمه چینی می کند و معتقدند که این مسیری منطقی است برای دنیای سینمایی مارول تا ارتباط بین دنیاها را بصورتی مشخص تر مطرح کند. براستی نقش مالتی ورس در فیلم اسپایدرمن: دور از خانه چیست؟ این مسئله کمی پیچیده تر از آن است که تصور می کنید.
دسته بندی: مقالات کمیک
امتیاز کاربران: