تدریس ۱۰۰۰ جفت همایند_درس ۶

در درس ۶ از مجموعه دروس آموزشی کالوکیشن (جفت های همایند) عبارات مربوط به خانه و آپارتمان را با هم مرور خواهیم کرد. ایتدا فایل شنیداری توضیحات را گوش کنید و سپس فایل پی دی اف را مطالعه کنید. در زیر ترکیباتی که در این درس تدریس خواهند شد، معرفی شده اند:

short-term rental

two-bedroom apartment

studio apartmant

five story building

overlooking the ocean

have a nice view of

recently renovated

spacious living room

cramped bedroom

feel homesick

have a place of one’s own

affordable housing

upscale neighborhood

take out a mortgage

pay off a mortgage

down payment

move into a new house

throw a housewarming party

 

دانلود فایل پی دی اف درس ۶ و تمرین های این بخش

دانلود فایل صوتی توضیحات درس ۶

دسته بندی: 1000 collocations
امتیاز کاربران: