اشتباهات رايج در مورد استفاده از ability

patterns for site (common mistakes)

در مورد استفاده از کلمه ability چند نکته وجود دارد که زبان آموزان اغلب نسبت به آنها بی توجه هستند. در این پست به بررسی برخی از این موارد پرداخته شده است.

نادرست These machines are destroying our ability of thinking.

درست These machines are destroying our ability to think.

✍ حالت صحیح ability to think است نه ability of thinking. چون اگر بگوییم ability of thinking اینطور به نظر می رسد که افراد به کل کارکرد ذهنی تفکر خود را از دست داده اند.

مثال:

Nobody doubts his ability to get the job done.

 “We need someone with the ability to work under pressure.”

نادرست I want to improve my ability of writing.

درست I want to improve my writing ability.

? reading/writing/teaching/acting ability

?Her acting ability was recognized at very early ages.

توانایی بازیگری او در سنین خیلی بالا کشف شد.

نادرست I want to improve my ability of English.

درست I want to improve my ability in English.

? ability in language or subject.

? Sarah has demonstrated considerable ability in both maths and chemistry.

?? سارا توانایی قابل توجهی در مورد ریاضیات و شیمی از خود نشان داده است.

نادرست One man is able to destroy the whole world.

درست One man is capable of destroying the whole world.

✍ وقتی از able to برای بیان توان استفاده می کنیم، منظورمان این است که فرد توان کاری را دارد و اگر آن را انجام دهد، عجیب نیست

A: The doctor said that after a couple of days I would be able to get out of bed.

B: “Will you be able to play on Sunday?”

✍ چنانچه از capable of doing استفاده کنیم، منظور ما این است که فرد توان انجام کاری را دارد، ولی اغلب از آن استفاده نمی کند ولی امکان آن وجود دارد که از آنها استفاده کنند.

?I am quite sure that he is capable of getting here on time, but he can not be bothered.

?The power station is capable of generating electricity for the whole region.

نادرست There are so many places to visit in London that I am not able to decide where to go.

درست There are so many places to visit in London that I can’t decide where to go.

نادرست We weren’t able to stop laughing.

درست We couldn’t stop laughing.

✍ به همراه افعال حسی (مانند see, hear و …) و افعال ذهنی (مانند understand, decide, remember و …) معمولا” از can و can’t استفاده می کنیم.

? “I can’t hear you. Could you speak a little louder please?”

? “I think I can smell something burning.”

♦️ به کاربرد عبارت can’t/couldn’t stop doing sth هم توجه کنید.

? “The book was so fascinating I couldn’t stop reading it. ”
?? کتابه انقدر جالب بود که نتونستم نخونمش.

نادرست In some countries you are not able to drink until you are 21.

درست In some countries you can’t drink until you are 21.

✍در مورد اعمالی که از طرف قانون کنترل می شوند، از can, can’t و be not allowed استفاده می کنیم.

? Now that they are both sixteen, they can get married.

?? الان که هر دو به سن شانزده سالگی رسیدند، می تونن با هم ازدواج کنند.

? The goalkeeper can touch the ball, but nobody else can.

?? دروازه بان می تونه توپ رو با دست لمس کنه ولی بقیه نمی تونن.

نادرست Technology has made them able to grow their own food.

درست Technology has enabled them to grow their own food.

⭕️ enable = make someone able to do something

? This scheme is designed to enable young people to find work.

?? این برنامه طراحی شده تا افراد جوان را قادر سازد کار پیدا کنند.

? به عبارت can’t/couldn’t stop doing sth به مفهوم “عدم توانایی در توفق انجام کار” دقت کنید.

? The book was so fascinating I couldn’t stop reading it.

?? کتاب آنقدر جذاب بود که نمی تونستم از خوندنش دست بکشم.

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: