آموزش و حل تمرین های درس ۵۰ کتاب Essential Grammar in Use (آموزش نقل قول)

در این درس به تدریس ویدئویی نقل قول و اهمیت فراگیری آن اشاره خواهد شد. نقل قول را زمانی مورد استفاده قرار می دهیم که بخواهیم کلماتی را که کسی گفته است بازگو کنیم یاگفته های خودمان را تکرار کنیم. مثلاً Diane جمله ای مثل جمله زیر را ادا کرده است:

I’m enjoying my new job.

اگر شما بخواهید در مورد این جمله Diane صحبت کنید باید جمله ای مانند جمله زیر بگویید:

Diane said that she was enjoying her new job.

تدریس ویدئویی درس ۵۰ (نقل قول)

تمرین های مربوط به درس ۵۰ و پاسخ تشریحی آنها

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: