آموزش و حل تمرین های درس ۴۹ کتاب Essential Grammar in Use

در درس ۴۹ به بررسی نحوه استفاده از جمله واره های اسمی (Noun Clause) اشاره می شود. در این جمله واره ها که از جملات پرسشی Yes/No و Wh- word مشتق می شوند ترتیب کلمات از حالت پرسشی خارج می شود. به عنوان مثال:

A: Where did Jane go?

B: I don’t know where Jane went.

در ویدئوهای این بخش این موارد را یاد بگیرید و تمرین کنید.

دانلود ویدئوی تدریس درس ۴۷ به حجم ۱۶ مگابایت

دانلود بخش تمرین ها و حل تشریحی آنها به حجم ۱۰ مگابایت

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: