آموزش انگلیسی با فیلم جنگ ستارگان-آخرین جدای (۲۰۱۹)

در این سری از آموزش ها قصد داریم با استفاده از فیلم جنگ ستارگان: آخرین جدای نکات آموزشی موجود در فیلم را یاد بگیریم. ۱٫ کلیک ویدئویی این بخش را بدون زیرنویس ببینید. ۲٫ متن انگلیسی را به همراه ترجمه و لغات آن (برای معنی لغات جدید بر روی آنها کلیک کنید) مطالعه کنید. ۳٫ سعی کنید تست کلوز آخر آموزش را انجام دهید.

 

EVACUATION OFFICER: We’re not clear yet.
مسئول تخلیه افراد: هنوز تخلیه کامل نشده.
There are still 30 palletsof cannonshells in C bunker.
هنوز ۳۰ محفظه نگهداری گلوله های توپ توی بانکر C مونده
Forget the munitions, there’s no time. Just get everyone onthe transports.
مهمات رو فراموش کن. وقتی نمونده. فقط همه رو سوار سفینه های مسافری کن
We’ve caughtthem in the middle of their evacuation.
وقت تخلیه شون گرفتیمشون.
I have my orders from Supreme Leader Snoke himself.
من دستورم رو از خود رهبر بزرگ اسنوک گرفتم.
This is where we snuff out the Resistance once and for all.
همینجا باید جلوی مقاومت رو یک بار برای همیشه بگیریم
Tell Captain Canady to prime his dreadnought.
به کاپیتان کندی بگید که سفینه های جنگی رو آماده کنه.
Incineratetheir base, destroy their transports and obliteratetheir fleet.
پایگاهشون رو به آتش بکشید، سفینه های انتقال رو نابود و اسکادرانشونو از بین ببرید.
General, Resistance ship approaching. Guns and shieldsin attack mode.
ژنرال، یکی از سفینه های مقاومت داره نزدیک می شه. توپ ها و زره در حالت دفاعی
A single light fighter.
یه جنگنده سبک
(BB-8 CHIRPING NERVOUSLY)
صدای ناشی از اضطراب ایجاد می کند BB-8 
Happy beeps here, buddy, come on.
اینجا باید صدای شادی بشنوم دفیق
We’ve pulledcrazier stuntsthan this
تا حالا کارهای جنون آمیزتر از این هم با هم انجام دادیم.
LEIA: Just for the record, Commander Dameron, I’m with the droid on this one.
فقط جهت اطلاع می گم فرمانده دمرون، من و این دروید با هم این مأموریت رو انجام می دیم.
Thank you for your support, General.
از حمایتتون ممنونم ژنرال
Happy beeps.
صدای خوشحالی
Attention.
آماده باش
This is Commander Poe Dameron of the Republic fleet,
فرمانده پو دمرون صحبت می کنه.
I have an urgent communiquéfor General Hugs.
من پیام فوری برای ژنرال هاگز دارم
وصل کنید
This is General Hux of the First Order.
ژنرال هاکس از فرست اردر صحبت می کنه
The Republic is no more.
کار مقاومت تمومه
Your fleet are Rebel scumand war criminals.
اسکادران شما زباله های شورشی و جانیان جنگی هستند
Tell your precious princess there will be no terms,
به شاهزاده عزیزتون بگید که هیچ شرایطی پذیرفته نمی شه
there will be no surrender.
تسلیم شدن شما هم پذیرفته نیست
Hi, I’m holding for General Hugs.
من باژنرال هاگز صحبت می کنم.
This is Hux. You and your friends are doomed.
هاکس هستم. شما و دوستانتون محکوم به فنا هستید
We will wipe your filthfrom the galaxy.
ما آشغال هایی مثل شما رو از کهکشان پاک خواهیم کرد
Okay. I’ll hold.
بسیار خوب. دریافت شد
Hello?
الو؟
Hello? Yup. I’m still here.
بله. هنوز اینجام
Can he hear me?
صدامو می شنوی؟
Hugs?
– He can.
-می تونه بشنوه
With an “H.” Skinny guy. Kinda pasty.
با اچ نوشته می شه. یه کم رنگ پریده
I can hear you. Can you hear me?
صداتو می شنوم. صدای منو می شنوی؟
Look, I can’t hold forever. If you reach him,
ببین. من نمی تونم تا ابد منتظر تو باشم.
tell him Leia has an urgent message for him…
بهش بگو لیلا براش پیام مهمی داره…
I believe he’s tooling with you, sir.
فکر کنم سرکارتون گذاشته قربان
POE: …about his mother.
پو: …درباره مادرش
Open fire!
!آتش
– BB-8, punch it!
بفرستش
He’s going for the dreadnought.
داره می ره سمت سفینه جنگی اصلی
Ha!
He’s insane.
دیوونه است
Woo-hoo! That’s got a kick.
وو هوو! خیلی باید حال بده
انجام تست کلوز
دسته بندی: کلیپ های سینمایی
امتیاز کاربران: